Jazyková škola Profilektor.sk

Jazykový kurz angličtiny pri káve
pre začiatočníkov v Malackách

Miestnosť, kde sa bude jazykový kurz konať.

Miestnosť, kde sa bude jazykový kurz konať.

Jazyková škola Profilektor.sk v spolupráci s kaviarňou Králiková Café & Cakes v Malackách otvára prvý ročník kurzu angličtiny pre začiatočníkov a večných/falošných začiatočníkov, a to už od 9. 10. 2017.

Čo bude obsahom kurzu

60 minút tyždenne základov angličtiny, aby ste zvládli základnú komunikáciu v jazyku - dohovorenie sa, základnú gramatiku a slovnú zásobu s dôrazom na praktické precvičovanie učiva na hodinách v kombinácii so samoštúdiom.

Kto povedie kurz?

Lektorom kurzu bude Marián Kohn, ostrieľaný lektor angličtiny s viac ako šesťročnou praxou. Jeho kurzmi už prešli desiatky spokojných klientov, ktorí ho odporúčajú svojim známym. Viac o lektorovi sa dočítate na webe www.profilektor.sk.

Kedy a kde sa kurz koná?

Kurz sa bude konať každý pondelok o 18:00 v priestoroch kaviarne Králiková Café and Cakes na Radlinského ulici číslo 14 v Malackách.

Koľko to bude stáť?

Za kurz sa bude platiť v mesačných intervaloch vždy vopred. Ak v daný mesiac budú štyri pondelky cena bude 24 eur (4krát po 60 minút) na osobu, a ak bude v daný mesiac päť pondelkov, cena bude 30 eur (5krát po 60 minút) na osobu.

Za každý mesiac kurzu je nutné zaplatiť vždy najneskôr v prvý pondelok mesiaca buď prevodom na účet jazykovej školy alebo v hotovosti na prvej hodine v mesiaci.

Prví kurzisti dostanú jednu presso kávu (v cene 1,40 €) na učet jazykovej školy v prvý deň kurzu. Ostatné občerstvenie si každý účastník kurzu hradí sám podľa platného cenníka kaviarne Králiková Café & Cakes.

Objednajte si kurz!/Kontaktujte nás!

Do kurzu sa môžete príhlásiť e-mailom na adrese: malacky@profilektor.sk alebo telefonicky/esemeskou na mobilnom čísle 0902 204 754.